Cuộc thi rOBOT DO THÀNH ĐOÀN TỔ CHỨC

1. Thể lệ cuộc thi bảng THCS và THPT
https://drive.google.com/file/d/1Sywta6AiRs29RtBW1iQuSYDPqpzeZuTt/view?usp=sharing
2. Sa bàn thi THCS (kích thước 2m4 x 3m6)
https://drive.google.com/file/d/1idK4VRcsuRwDiRkcCRukghG_QrY6dYpY/view?usp=sharing
3. Sa bàn thi THPT (kích thước 1m2 x 2m4)
https://drive.google.com/file/d/1phkLpsL_dfUkNTjP9r0vvdL1b4cbhIMA/view?usp=sharing
4. Đề thi và cách giải anh xem clip ở Quảng Ninh nha:
THCS:https://youtu.be/VlOau1P-Dcs
THPT: https://youtu.be/0uVYjuSwZFw
Clip cách lắp cơ cấu thi đấu THPT: 
https://www.youtube.com/watch?v=BYLVDeNiMOM&t=37s

– Tài liệu hướng dẫn bao gồm: Link
      + Tài liệu hướng dẫn GaraBlock + Bài tập ví dụ (8 chương)
              Bảng THCS xem các chương 1 2 3 4 5 8
              Bảng THPT xem các chương 1 2 3 4 5 6 7 8
      + Code mẫu cho cả 2 bảng THCS và THPT 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *